W przedszkolu mamy własną kuchnię, w której panie kucharki  przygotowują posiłki pod czujnym okiem kierownika gospodarczej p. Renaty Świerczewskiej. Jadłospisy są układane zgodnie z przepisami:

Ustawą z 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.
Kontrolę nad spełnianiem wymagań z zakresu żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach pełnią organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Staramy się by produkty służące przygotowaniu posiłków były najwyższej jakości i nieprzetworzone.
W ramach wyżywienia dzieci otrzymują:

  • Śniadanie (zupa mleczna + kanapki + napój)
  • Przekąska (owoce)
  • Obiad dwudaniowy + kompot
  • Podwieczorek

W salach dzieci mają nieograniczony dostęp do wody źródlanej.
Szczegółowe jadłospisy z gramaturą i alergenami są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie iprzedszkole dostępnej dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Artykuły spożywcze do sporządzania posiłków są dobierane wg następujących zasad:

1) Całodzienny jadłospis uwzględnia środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych; produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze.
2) Zupy, sosy oraz potrawy sporządzane są z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;
3) Od poniedziałku do piątku były podawane są nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany.
4) Napoje przygotowywane na miejscu zawierają nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia.
5) Każdego dnia są podawane:
a) co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,
b) co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,
c) warzywa lub owoce w każdym posiłku,
d) co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie lub podwieczorku;
6) co najmniej raz w tygodniu jest podawana porcja ryby.

Ponieważ przedszkole bierze odpowiedzialność za żywienie dzieci na swoim terenie, dzieci nie mogą przynosić własnych kanapek, napojów czy smakołyków. Wyjątek stanowią urodziny dzieci. Prosimy jednak o nieprzynoszenie samodzielnie przygotowanych łakoci, a w opakowaniu fabrycznym z określonym składem i danymi producenta.