KODOWANIE NA DYWANIE

Przygodę z kodowaniem w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy w 2019 roku od szkolenia nauczycieli. Zakupiliśmy niezbędne artykuły takie jak mata czy kubeczki, Do nauki kodowania wykorzystujemy też tangramy, memory, sudoku i inne pomoce przydatne w procesie analizowania, współpracy, planowania.

Już najmłodsze dzieci uczymy zasad kodowania poprzez ciągi logiczne, czy układanie sekwencji klocków. Starsze dzieci potrafią np. kolorować w/g współrzędnych, tworzyć zakodowane obrazki. Razem z nauczycielem układają proste gry planszowe. Podczas  zabaw dzieci szukają logicznych rozwiązań, uczą się planowania i wnioskowania, a przede wszystkim współdziałania.

Nauka kodowania przez zabawę bez drogich pomocy edukacyjnych
i  komputerów to bardzo dobry sposób na poznanie języka programowania.

Staramy się poprzez naukę kodowania offline uczyć dzieci pojęć i zwrotów przydatnych do stawiania pierwszych kroków w programowaniu. Dzieci poznają takie pojęcia jak:

  • kod jako ciąg umownych znaków,
  • algorytm (instrukcja),
  • pętla,
  • rytm,
  • komenda,
  • sekwencja (wykonywane przez komputer polecenia),
  • debugowanie - (poprawianie błędów - bugów)

Starsze dzieci potrafią planować i przewidywać jakie będą efekty ich działań, a także pisać i odczytywać proste kody.

Zakupiliśmy program multimedialny „Programowanie z krabem”, który jest wielkoformatową grą logiczną połączoną z ćwiczeniami na tablicę multimedialną
dla starszych dzieci. Program uczy dzieci myślenia analitycznego, algorytmicznego oraz umiejętności dedukcji, co stanowi doskonałe przygotowanie do nauki informatyki w szkole.