Już drugi rok szkolny nauczyciele pracują metodą lalek personalnych. Przynosi ona ogromne korzyści w rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci. Lalki „rozwiązują” problemy dzieci związane m.in. z agresją, adaptacją, akceptacją
w grupie rówieśniczej.

Obecnie nauczycielki pracują z sześcioma spersonalizowanymi lalkami tworząc równocześnie bazę materiałów do pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W bieżącym roku szkolnym zorganizowałam w ramach dzielenia się dobrą
praktyką pokaz zajęć i praktyczne aspekty pracy z lalkami dla koleżanek
z dzielnicy (on-line).