Oferta Przedszkola

Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody, interaktywne pomoce dydaktyczne. Są kreatywni i bardzo zaangażowani w swoją pracę. Systematycznie doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę.
Dzieci objęte są również opieką logopedy i psychologa. 
Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”, oraz programy własne m.in. program adaptacyjny, ekologiczny, wychowawczy. 
Priorytetem dla wszystkich pracowników placówki jest dobro dziecka oraz jego wszechstronny i harmonijny rozwój.

Kształcenie i wychowywanie dzieci odbywa się w oparciu o treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programy własne i projekty badawcze. Staramy się by przedszkole zaspokajało ciekawość świata małych ludzi i dbamy o to, aby każdy czuł się tak samo ważny i tak samo potrzebny.

W naszym przedszkolu:

 • każde dziecko traktujemy indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, zainteresowania i możliwości,
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem,
 • wprowadzamy  dziecko w świat wartości uniwersalnych, z których wynikają normy postępowania etycznego,
 • kształcimy w dzieciach kompetencje przydatne dziś i w późniejszym dorosłym życiu,
 • budzimy wiarę dzieci we własne siły i skuteczność,
 • zachęcamy do kreatywności we wszystkich dziedzinach aktywności,
 • przestrzegamy i promujemy Prawa Dziecka,
 • oferujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • nauczyciele współpracują z instytucjami będącymi partnerami w działaniach na rzecz dzieci.

Od kilku lat funkcjonuje u nas „Wypożyczalnia gier rodzinnych”.

Chcemy w ten sposób zachęcić dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu. Nasze propozycje pełne pozytywnych emocji i śmiechu lub strategii i wysiłku intelektualnego są gwarantem dobrej zabawy dla całej rodziny. Wypożyczalnia cieszy się dużym powodzeniem i jest stale uzupełniana o nowości wydawnicze.

Staramy się być pozytywnie odbierani i aktywni w środowisku lokalnym.

 • Bierzemy udział w konkursach i przeglądach o zasięgu dzielnicowym, miejskim, Ogólnokrajowym.
 • wspólnie z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Szansa”
  podejmujemy wiele inicjatyw skierowanych do dzieci rodziców i nauczycieli.
 • Współpracujemy z Sanepidem w zakresie realizacji programu profilaktyki
  chorób zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”.
 • Organizujemy zajęcia z zakresu bezpieczeństwa z udziałem Policji i Straży Miejskiej.
 • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną na rzecz rozwijania czytelnictwa

Staramy się rozwijać kompetencje cyfrowe u naszych wychowanków.
Chcemy wdrażać dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z cyfrowego świata  poprzez:

 • zapoznanie dzieci ze środowiskiem urządzeń mobilnych,
 • prowadzenie zajęć n/t bezpieczeństwa w sieci,
 • zajęcia z tablicą multimedialną,
 • wykorzystanie internetu do oglądania filmów edukacyjnych,
 • korzystając z serwisu sieciaki.pl pokazać dzieciom i rodzicom jak bezpiecznie
  i  efektywnie korzystać z internetu,

W br.  roku szkolnym dzięki hojności prezesa firmy GOT IT Sp.zp. z o.o.  którego dzieci uczęszczają do naszego przedszkola możemy cieszyć się nauką i zabawą z wykorzystaniem Magicznego Dywanu. Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci w przedszkolu. Zapewnia dzieciom dobrą zabawę połączoną z nauką, wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej, ruchowej, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji.