Inspektorem Ochrony danych Osobowych (IOD) w Przedszkolu nr 150 „Przystanek Uśmiech” jest:
Pani Joanna Saj-Żukowska
e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” z siedzibą w
Warszawie ul. Prałatowska 12, e-mail: p150@eduwarszawa.pl