To nowatorska metoda służąca przede wszystkim do precyzyjnej nauki tańca z zastosowaniem dywanu edukacyjnego – TUPUTAN®. Wykorzystanie tej metody ułatwia dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorientowanie się w przestrzeni podczas wykonywania poszczególnych układów tanecznych.

Z TUPUTANEM® można realizować wiele zagadnień ze wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wszystko zależy od inwencji i pomysłowości nauczycieli. Zatem zabawy z TUPUTANEM® to nie tylko tańce czy zabawy ruchowe, ale także edukacja matematyczna, językowa, techniczna, społeczna i przyrodnicza. Zabawa z Tuputanem wyzwala w dzieciach pomysłowość i rozwija wyobraźnię odtwórczą i twórczą, angażuje ruchowo, rozwija poczucie rytmu i sprawności manualne. Dzieci wyładowują w zabawie nadmiar energii i jednocześnie się uczą. W zabawie  każdy może osiągnąć sukces, uwierzyć we własne siły. TUPUTAN® pozwala dzieciom na aktywne, twórcze zabawy i naukę, nie ogranicza się bowiem tylko zajęć dydaktycznych, zorganizowanych przez nauczyciela, ale jest też inspiracji do organizowania zabaw samorzutnych. Dzięki zabawom na TUPUTANIE® dzieci potrafią funkcjonować w środowisku przedszkolnym, rodzinnym i społecznym, utrzymują ład i porządek, rozwijają mowę, poznają i rozumieją siebie oraz swoje otoczenie, dbają o swoje zdrowie i kształtują sprawność fizyczną, dbają o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw, odgrywają różne role w zabawie, interesują się muzyką – słuchają, śpiewają, tańczą, improwizują, scalają różne elementy sztuki w jedno dzieło, odczuwają radość z wykonanej pracy, rozumieją zjawiska atmosferyczne, szanują przyrodę – rośliny i zwierzęta, uczestniczą w zabawach matematycznych, kształtują gotowość do nauki czytania i pisania, uczą się samodyscypliny, współzawodnictwa oraz godzą się z przegraną.