Opłaty, numery kont bankowych

Koszty miesięczne:

OPŁATA ZA ŻYWIENIE  - DZIENNE

16,00 zł

NUMERY KONT: 

Żywienie:

– adresat: DBFO, ul. Stojanowska 12/ 14, 00-558 Warszawa 

81103015080000000550549077  

W treści należy wpisać: za żywienie, miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz numer przedszkola.   

- dokonując przelewu na konto należy przesłać do Przedszkola potwierdzenie wpłaty!!

Rada Rodziców:

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 22 1160 2202 0000 0004 7581 3150 

W treści należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupa oraz miesiąc.