„Zdrowie i ekologia’’

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych jest nie tylko potrzebą, ale także nakazem współczesności. Środowisko na skutek ciągłej degradacyjnej działalności człowieka, staje się coraz bardziej dla niego niekorzystne, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Bardzo ważne jest zatem, kształtowanie właściwych postaw i odruchów począwszy od najwcześniejszych lat życia

Bardzo ważne jest zatem kształtowanie właściwych postaw i odruchów,  począwszy od najwcześniejszych lat życia i pierwszych etapów edukacji dziecka. Powinno jednak trwać aż do tego stadium dojrzałości człowieka dorosłego, w którym poziom jego świadomości ekologicznej oraz społecznej i prawidłowość jego zachowań w najbardziej istotnych kwestiach staną się zadowalające. Człowiek w każdym działaniu powinien być świadom jego skutków - znając i rozumiejąc te wszystkie sprawy, które w nierozerwalny sposób łączą jednostkę ze społeczeństwem, a narody i społeczeństwa ze środowiskiem w regionie ich życia, zaś cały gatunek ludzki z przyrodą Ziemi i warunkami jej przetrwania.

Jeśli chcesz, aby inni cię szanowali, musisz pokazać, że ty także umiesz ich odpowiednio uszanować.

Z całą pewnością jest tu potrzeba i miejsce na to, żebyś udowodnił, że rozumiesz, szanujesz i kochasz otaczającą cię przyrodę. Po wielokroć bowiem zostało już udowodnione, że we współczesnym świecie nie może być miejsca na ignorancję i obojętność wobec zagrożeń, które natura wraz z jej delikatną równowagą ponoszą w wyniku stawiania rozmaitych doraźnych celów człowieka ponad dobro ogólne i bezpieczeństwo świata, w którym żyjemy. Nie może żyć w bezpiecznej przyszłości bez upowszechnienia szacunku do przyrody, dzięki której my ludzie, podobnie jak i wszelkie inne formy życia, powstaliśmy i wciąż tu istniejemy.

Program traktuje między innymi o ochronie powietrza, wód (i racjonalnym ich wykorzystaniu),gleby i ukształtowaniu terenu, jak i o ochronie przed hałasem, pozyskiwaniu i segregowaniu odpadów, zdrowym stylu życia. Zawiera także kalendarz ekologiczny, zagadki tematyczne oraz przytacza przysłowia związane z porami roku.