Rozkład dnia

7:00 - 8:30         Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach  zainteresowań.                                                              

8:30 - 8:45         Czynności porządkowe i higieniczne. 

8:45 - 9:00         Śniadanie.                                                                                                                                                       

9:15 - 10:15      Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające
                          z realizowania podstawy programowej.  

10:15 - 11:30    Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,
                         obserwacja przyrody w różnych porach roku.  

11:30 - 11:45    Czynności higieniczne. 

11:45 - 12:15     Obiad.  

12:15 – 14:00   Odpoczynek po obiedzie: 

                          - dzieci młodsze (3-4 latki) leżakują, 

                          - dzieci starsze – zajęcia i zabawy w grupach.   

14:00 - 14:15    Czynności higieniczne. 

14:15 - 14:30     Podwieczorek. 

14:30 – 17:00    Aktywność twórcza dzieci, zabawy  w kącikach zainteresowań,
                          zabawy wspomagające rozwój dziecka, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna.