Program ten może zaszczycić się swoją publikacją. Pozwalamy sobie zacytować jego treść.

DZIECKO UZDOLNIONE W PRZEDSZKOLU

Program rozwoju dziecięcych uzdolnień i zainteresowa

Motto:
„Zdolne dziecko jest przede wszystkim – dzieckiem,
a dopiero potem - dzieckiem zdolnym”.

1. Założenia programu

Wykrywanie u dzieci ich uzdolnień i opieka nad nimi, to coraz bardziej aktualny problem dla rodziców, wychowawców oraz dla samych uzdolnionych wychowanków. Naukowcy badający problem inteligencji i uzdolnień twierdzą, że każde zdrowe dziecko jest potencjalnie zdolne, trzeba mu tylko stworzyć warunki umożliwiające rozwój owych zdolności oraz odpowiednio pobudzić je do aktywności intelektualnej. Bogata i różnorodna stymulacja we wczesnym dzieciństwie ma wpływ na rozwój uzdolnień u dzieci. Wczesne wspomaganie uzdolnień dzieci, już we wczesnej fazie edukacji, czyli edukacji przedszkolnej jest bardzo ważne. Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jest więc priorytetowym zadaniem każdego przedszkola. Obecnie coraz częściej, w placówkach oświatowych, pojawiają się dzieci zdolne w różnorodnych dziedzinach. Inspiruje to nauczycieli do poszukiwania ciekawych i skutecznych sposobów wspierania ich uzdolnień, poprzez tworzenie im optymalnych warunków do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości.

Dzieci uzdolnione zasługują na szczególne zainteresowanie. Zajęcie się nimi jest ważne ze względu na to, że nauczyciel powinien stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ich zdolności. W razie braku odpowiednich warunków – zdolności i zainteresowania mogą rozwinąć się w niewłaściwym kierunku, przejawiać w szkodliwej formie aktywności, stając się przez to powodem poważnych trudności wychowawczych.

Głównym założeniem naszego programu jest stworzenie warunków dzieciom uzdolnionym do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich uzdolnień i zainteresowań.

Realizacja programu przebiega w dwóch etapach:

 • pierwszy dotyczy rozpoznania u dzieci  dominujących uzdolnień
 • drugi polega na zaplanowanej  pracy z dzieckiem w zakresie jego uzdolnień.

2. Jak rozpoznać zdolności dziecka i dziecko uzdolnione

Rozpoznanie uzdolnień dzieci jest procesem długim i trudnym.  Zdolności u dzieci w kilku  sferach  życiowych jednocześnie zdarzają się bardzo rzadko. Częstszym zjawiskiem u dzieci jest wyszczególnienie u nich specjalnych uzdolnień. Jako cechy ogóle dziecka uzdolnionego przyjmuje się:

 • uczy się chętnie i łatwo;
 • ma dobrą pamięć;
 • posiada rozległą wiedzę ogólną;
 • zadaje mnóstwo sondujących problem pytań;
 • zagłębia się w szczególnie interesujące go dziedziny i zajęcia;
 • wykazuje dużą ciekawość;
 • ma żywą i twórczą wyobraźnię;
 • ma poczucie humoru;
 • stawia sobie nowe wyzwania i wyszukuje problemy do rozwiązania;
 • posługuje się poprawnym językiem i wyszukanym słownictwem;
 • woli pracować samodzielnie;
 • ma wiele własnych pomysłów i rozwiązań różnych problemów;
 • łatwiej i prędzej niż rówieśnicy nawiązuje kontakty z ludźmi;
 • znajduje zarówno przyjemność, jak i wyzwanie w intelektualnych dążeniach;
 • wykazuje zdolności przywódcze we wczesnym wieku;
 • wykazuje wrażliwość na cudze i własne uczucia;
 • ma wysokie wymagania względem siebie i innych;
 • jest perfekcjonistą;
 • wykazuje wysoki poziom oceny moralnej.

Ponadto u dzieci przedszkolnych powoli ujawniają się różne rodzaje uzdolnień. W swoich działaniach edukacyjnych skupiliśmy się na tych podstawowych, które są opisane i posiadają sprawdzone sposoby ich wspierania.

2. 1. Uzdolnienia intelektualne

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:

 • jest bystrym obserwatorem, szybko podchwytującym nowe rzeczy;
 • potrafi z przyjemnością wykonywać zadania umysłowe;
 • poprawnie używa wielu słów;
 • zadaje dużo pytań;
 • ma oryginalne pomysły, dobrą pamięć, lubi czytać;
 • jasno wyraża swoje poglądy w mowie;
 • pragnie poznawać przyczyny zjawisk;
 • jest zręczne, bezustannie eksperymentuje;
 •  jest samodzielne, pewne siebie, niezależne;
 • polega samo na sobie;
 • przejawia radość i optymizm;
 • skupia uwagę na rzeczach nowych.

 

W rozwoju dziecka o predyspozycjach intelektualnych należałoby zaplanować:

 • Rozwiązywanie i samodzielne układanie krzyżówek, rebusów, łamigłówek, układanie historyjek wyrazowych i obrazkowych.
 • Wyrażanie w rozmowie i dyskusji sądów i przemyśleń na temat wysłuchanych utworów. literackich, muzycznych, obejrzanych spektakli teatralnych, filmów, zwiedzanych wystaw.
 • Rozmowy przy encyklopediach, poradnikach, atlasach i informatorach tematycznie związanych z zainteresowaniami dzieci.
 • Tworzenie kącików zainteresowań, bogatych w eksponaty, narzędzia i przybory.
 • Wspólne gry planszowe i komputerowe gry edukacyjne.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Wycieczki do miejsc, będących bodźcem rozwoju intelektualnego( muzeum, wystawy, teatr, galeria, planetarium, miejsca pracy

2.2. Uzdolnienia literacko-teatralnej

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:

 • jest bardzo wyczulone na słowa - wychwytuje je z otoczenia, mówi dużo i chętnie, lubi być słuchane;
 • bardzo szybko i chętnie uczy się wierszyków;
 • słowami wyraża przeżywane emocje;
 • układa i opowiada własne bajki;
 • jest śmiałe, łatwo nawiązuje kontakty i jest dobrym obserwatorem, przejawia niezależną postawę wobec życia;
 • zazwyczaj już w przedszkolu płynnie czyta;
 • nie zraża się łatwo;
 • jest bardzo pomysłowe w znajdywaniu odpowiedzi i nowych sposobów robienia czegoś;
 • jest skore do odkrywania nowego otoczenia.

W rozwoju dziecka o predyspozycjach literacko – teatralnych należałoby zaplanować:

 • Głośne czytanie dziecku.
 • Słuchanie opowieści dziecka z zainteresowaniem, zadawanie pytań.
 • Opowiadanie dziecku bajek,  zachęcanie  do układania nowych wersji.
 • Samodzielne układanie rymowanek, wierszyków, zagadek, opowiadań.
 • Nagrywanie i odtwarzanie opowieści dziecka, przeprowadzanie wywiadów na określone tematy.
 • Zabawy w teatr, odgrywanie scenek z bajek i życia.
 • Wspólny udział w spektaklach teatralnych.

2.3. Uzdolnienia muzyczne

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:

 • jest bardzo wrażliwe na dźwięki, porusza się w ich rytmie, naśladuje je;
 •  reaguje na natężenie i barwę dźwięku, potrafi rozróżnić wysokość dźwięk;
 • posługuje się ekspresywnymi ruchami ciała dla okazania emocji i nastroju;
 • lubi śpiewać, robi to czysto;
 • uwielbia tańczyć, wystukiwać rytm, gdy gra muzyka;
 • pasjonuje je gra na instrumentach i wszystkim, z czego można wydobyć dźwięk;
 • często kojarzy różne zjawiska z muzyką.

W rozwoju dziecka o predyspozycjach muzycznych należałoby zaplanować:

 • Kupowanie grających zabawek - instrumentów, z których można wydobyć dźwięk.
 • Umuzykalnianie poprzez uczestnictwo w zajęciach rytmiczno- muzycznych.
 • Gra na instrumencie traktowana jako zabawa.
 • Udział w różnorodnych koncertach, słuchanie muzyki w domu, wspólne śpiewanie piosenek, nucenie melodii, prowadzenie śpiewanych dialogów podczas zabaw w teatr.
 • Wzbogacanie wiedzy muzycznej.
 • Tworzenie improwizacji słowno-muzycznych.
 • Ilustrowanie i nagrywanie własnych bajek ilustrowanych grą na instrumentach.
 • Udział w przeglądach, prezentacjach i konkursach muzycznych.

2.4. Uzdolnienia plastyczne

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:
- wykazuje wczesne wzmożone zainteresowanie rysowaniem;

- wiele czasu spędza nad kartką papieru;

- lubi angażować się w różne przedsięwzięcia plastyczne;

- z radością uczestniczy we wszelkich zajęciach artystycznych

- niekonwencjonalnie dobiera kolory, łączy techniki, jego prace są oryginalne, nie przypominają prób innych dzieci;

- potrafi wykorzystać niemal wszystkie „znaleziska” by tworzyć swoje dzieła, eksperymentuje;

- ma bujną wyobraźnię i tworzy świat fantazji;

- szybko uczy się perspektywy;

- jest wrażliwe na piękno otaczającego świata, a jednocześnie bardzo spostrzegawcze;

- w swoich pracach wyraża emocje.

W rozwoju dziecka o predyspozycjach plastycznych należałoby zaplanować:

 • Podsuwanie kredek i farb, zachęcanie do wspólnej działalności, podejmowanie swobodnych działań.
 • Wspólne poznawanie nowych technik.
 • Pozostawienie dziecku swobody zgodnej z jego wyobraźnią.
 • Udział w wystawach, wspólne oglądanie dzieł w muzeach.
 • Udział w zajęciach grupy plastycznej.
 • Udział w przeglądach, prezentacjach i konkursach plastycznych.

2.5. Uzdolnienia przyrodnicze

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:

 • interesuje się żywo otaczającym światem, obserwuje jego różne wymiary;
 • zadaje mnóstwo pytań dotyczących świata roślin i zwierząt;
 • samodzielnie rozpoznaje i nazywa napotkane zwierzęta i rośliny;
 • fascynuje się pewnymi grupami zwierząt czy roślin;
 • ważne jest dla niego każde, nawet najmniejsze żyjątko, zadba o jego  bezpieczeństwo, dokarmianie;
 • wyraża potrzebę posiadania i opiekowania się zwierzątkiem lub rośliną;
 • z każdej wyprawy przynosi rośliny, pyta o ich nazwy lub samo wyszukuje w atlasie;
 • lubi kontakt z przyrodą i zabawy na powietrzu;
 • lubi książki, opowieści o zwierzętach.

W rozwoju dziecka o predyspozycjach przyrodniczych należałoby zaplanować:

 • Utrwalanie naturalnej wrażliwości dziecka poprzez opowiadanie o życiu zwierząt, ich odczuciach, pokazywanie różnych gatunków roślin.
 • Poszerzanie wiedzy dziecka poprzez kupowanie tematycznych czasopism i książek dostosowanych do jego wieku, gier ukazujących sposoby obserwowania przyrody.
 • Wspólne wyprawy do Zoo, do lasu, parku, ogrodu, na wieś, spędzanie czasu w plenerze.
 • Wspólne eksperymentowanie i obserwowanie, zakładanie akwarium, hodowli roślin, prace w przydomowym ogródku.
 • Korzystanie na wyprawach z kompasu i lornetki.

2.6. Uzdolnienia matematyczne

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:

 • jest zwykle spokojne i skupione, lepiej się koncentrują niż rówieśnicy;
 • przejawia zainteresowanie liczbami;
 • ciągłe przeliczanie wszystkiego sprawia mu radość;
 • dość wcześnie interesuje się pieniędzmi, dopytuje o ceny towarów;
 • szybko rozróżnia pojęcia „mniej i więcej”;
 • bardzo lubi grać w karty, szachy, gry planszowe;
 • wcześnie interesuje się pojęciem czasu, orientuje się, która jest godzina.

W rozwoju dziecka o predyspozycjach matematycznych należałoby zaplanować:

 • Wspólne  rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, nakłanianie dziecka do wyjaśnień jak doszło do rozwiązania, układanie puzzli.
 • Wprowadzanie i wyjaśnianie podstawowych pojęć matematycznych w zabawach.
 • Wspólne liczenie i przeliczanie odgłosów i przedmiotów w otoczeniu.
 • Stosowanie wyliczanek.
 • Tworzenie gier z ustaleniem reguł.
 • Zabawy logiczne.
 • Układanie opowiadań matematycznych do podanej formuły, stawianie pytań i problemów do rozwiązania.

2.7. Uzdolnienia przywódcze

Takie dziecko charakteryzuje się tym, że:

 • dość wcześnie, dużo i wyraźnie mówi;
 • lubi kontakty z rówieśnikami, dobrze czuje się wśród dzieci starszych, lubi zabawy w grupie i często im przewodzi;
 • samo potrafi nawiązać rozmowę z dorosłymi, jest błyskotliwe i śmiałe;
 • uczestnicząc w konfliktach grupowych samo stara się je rozwiązać, lubi być mediatorem w sporach, pomaga i pociesza;
 • łatwo przystosowuje się do nowych sytuacji, jest otwarte na świat;
 • jest dobrym organizatorem i doskonałym obserwatorem;
 • jest zazwyczaj lubiane przez otoczenie;
 • nigdy się nie nudzi, potrafi znaleźć sobie zajęcie, w przedszkolu zorganizuje zabawę i będzie w niej pełniło rolę przywódcy wyznaczając role wszystkim uczestnikom zabawy znajduje u nich posłuch, jego kierownicza rola jest akceptowana;
 • ma łatwość przystosowywania się do nowych miejsc, sytuacji;
 • jest ambitne, lubi nowe wyzwania, lubi rywalizację;
 • chętnie zgłasza się do konkursów, nawet, jeśli zadania go przerastają;
 • jest uparte, konsekwentne, broni swojego zdania, przejawia niezależną postawę wobec życia;
 • jest wrażliwe na sprawy innych.

W rozwoju dziecka o predyspozycjach przywódczych należałoby zaplanować:

 • Umożliwianie częstego kontaktu z rówieśnikami i dziećmi nieco starszymi.
 • Zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
 • Konsekwencja w postępowaniu.
 • Cierpliwe rozmowy z dzieckiem, wysłuchiwanie opowieści  i zdarzeniach z codziennego życia.

3. Cele ogólne programu

Praca z dzieckiem uzdolnionym w przedszkolu ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań poprzez:

 • stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach;
 • kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych;
 • stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia, a także działania;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności;
 • tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania;
 • kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni i muzykalności.

4. Praca z dzieckiem uzdolnionym w przedszkolu

Rozwijaniu uzdolnień dziecka przedszkolnego sprzyjają:

 • Dobra atmosfera rodzinna.
 • Dobra współpraca domu i przedszkola.
 • Dobra atmosfera w grupie rówieśniczej.
 • Ciepły i serdeczny kontakt z wychowawcą.
 • Okazywanie szacunku i miłości.
 • Akceptacja dziecka, rozumienie jego potrzeb, wsparcie w chwilach niepowodzeń i zwątpień.
 • Dostarczanie dziecku materiałów rozwijających wyobraźnię, wzbogacających język.
 • Pozostawienie dziecku czasu na myślenie, marzenie, zadumę.
 • Nadawanie dziecięcym wytworom skończonej formy(oprawianie rysunków, tworzenie tomików wierszy, organizowanie wystaw i prezentacji).
 • Akceptacja naturalnej dziecięcej skłonności do odmiennego spojrzenia na rzeczy.
 • Chwalenie szczerej indywidualności.
 • Zachęcanie do bawienia się słowami, liczbami.

4.1. Rola nauczyciela

Ważną rolą nauczyciela realizującego ten program jest  rozpoznawanie u dzieci szczególnych uzdolnień  poprzez:

 • poznaje dziecko jego zainteresowania, mocne strony, uzdolnienia;
 • rozpoznaje uzdolnienia na podstawie obserwacji;
 • analizuje osiągnięcia i wytwory pracy wychowanka.

Dużą rolę ma także do odegrania nauczyciel w trakcie bieżącej pracy edukacyjnej,  gdyż:

 • organizuje i wyposaża kąciki zainteresowań;
 • prowadzi pracę indywidualną z dzieckiem w zakresie jego uzdolnień;
 • systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunku pracy z dzieckiem;
 • po uzgodnieniu z rodzicami zgłasza dziecko do udziału w konkursach i przeglądach.

Nauczyciela – wychowawcę w pracy z dzieckiem uzdolnionym powinna cechować empatia będąca ważnym składnikiem jego osobowości. Nauczyciel empatyczny dostrzega, rozumie i właściwie reaguje na emocje innych. Wie kiedy spieszyć  z pomocą, a kiedy się od niej powstrzymać.

4.2. Formy pracy

W przedszkolu zajmujemy się wieloma obszarami potrzebnych w rozwoju dziecka. Jako punkt wyjściowy a przede wszystkim „ześrodkowany” przyjęliśmy uzdolnienia dziecka. W swojej pracy edukacyjnej przede wszystkim stosujemy:  

 • organizowanie pracy indywidualnej i w małych grupach;
 • dobieranie grup na zajęcia pod względem zdolności;
 • stopniowe zwiększanie wymagań;
 • stwarzanie okazji do swobodnego wyboru trudniejszych zadań;
 • stawianie pytań problemowych pobudzających myślenie twórcze;
 • przydzielanie dodatkowych ról mobilizujących do wysiłku intelektualnego.

W pracy z dzieckiem uzdolnionym korzystamy z różnorodnych metod aktywizujących:

 • pedagogika zabawy;
 • metody twórcze wychowania fizycznego R. Labana, Kniessów;
 • formy dramatyczne i muzyczne;
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • metoda edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak;
 • burza mózgów.

5. Współpraca z rodzicami w edukacji dziecka uzdolnionego

Rodzice posiadają ogromny wpływ na rozwój i wykorzystanie uzdolnień swoich dzieci. To właśnie rodzina daje dziecku solidny fundament pod przyszły rozwój. Dlatego rolą przedszkola jest współpraca z rodzicami dzieci wykazujących  uzdolnienia w określonych  obszarach edukacyjnych i ma polegać na:

 • organizowaniu spotkań rodziców z psychologiem, w celu zapoznania z możliwymi  rodzajami uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym i jak je należy rozwijać,
 • pedagogizacji rodziców poprzez dostarczanie fachowej literatury na temat uzdolnień dzieci,
 • udziale  rodziców w zajęciach otwartych i warsztatach,
 • pomocy  dziecku w przygotowaniu i udziale w konkursach, przeglądach,
 •  ustaleniu wspólnych kierunków działań,
 • włączaniu  rodziców w zorganizowanie i urządzenie przestrzeni w przedszkolu sprzyjającej rozwijaniu uzdolnień dziecka.

6. Harmonogram realizacji zadań programu „Dziecko uzdolnione w przedszkolu”


 

Lp.

Działania zmierzające do osiągnięcia celów

Termin

Osoby

uczestniczące

Opis zadania

 

1.

Zebranie z rodzicami – zapoznanie z programem

wrzesień

 

rodzice

udział rodziców poszczególnych grup wiekowych

2.

Spotkanie z psychologiem „Jak rozwijać zdolności dziecka”

wrzesień

 

rodzice

dwa razy w miesiącu  IX, czas trwania 35min, z podziałem na grupę młodszą( 4- latki) i grupę starszą ( 5 –latki)

3.

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa „Dziecko uzdolnione  w przedszkolu”

październik

 

nauczyciele

 

4.

Warsztaty dla nauczycieli „Zdolny przedszkolak i jego nauczyciel”

dwa razy w roku

nauczyciele

 

5.

Warsztaty dla dzieci i rodziców „Praca z dzieckiem uzdolnionym”

dwa razy w roku w każdej grupie wiekowej

dzieci

rodzice

nauczyciele

 

6.

Warsztaty i zajęcia dla dzieci:

- plastyczne,

- aktorskie,

- muzyczne,

- sportowe,

- badawcze,

- gry i łamigłówki, logiczne,

raz w tygodniu

dziecko wybiera rodzaj zajęć i warsztatów

dzieci

nauczyciele

wydzielenie w  salach i na holu miejsc do zajęć i warsztatów : plastycznych, aktorskich, muzycznych, badawczych,  sportowych, matematycznych

7.

Doposażenie bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne

cały rok

dyrektor

nauczyciele

materiały plastyczne, konstrukcyjne, pomoce dydaktyczne, przybory gimnastyczne, rekwizyty i stroje teatralne,  artykuły będące bazą do doświadczeń, literatura dla dzieci i podręczniki metodyczne dla nauczycieli.