Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor - Danuta Bajor - nauczyciel dyplomowany

Grupa I

Elżbieta Siwek - nauczyciel dyplomowany

Grupa II

Monika Maciejewska- nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Pietrowska- nauczyciel mianowany

Grupa III

Anna Leleń- nauczyciel dyplomowany

Anna Markowska- nauczyciel dyplomowany

Grupa IV

Jolanta Murawska- nauczyciel dyplomowany

Ewa Małyszka- nauczyciel mianowany

Grupa V

Agata Pawłowska- nauczyciel dyplomowany

Karolina Madeńska- nauczyciel kontraktowy

LOGOPEDA - Małgorzata Cierpka-Prokopowicz

                       poniedziałek - 11:30 - 16:30

                       wtorek - 11:30 - 16:30

                       środa - 11:30 - 16:30

PSYCHOLOG - Małgorzata Trojan 

na terenie Przedszkola:  WTOREK   8:00-12:00 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13

Adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

ul. Odrowąża 75, 03-310 Warszawa

tel. 22 811 26 46 lub 22 614 30 55 

 ZAJĘCIA DODATKOWE:

  • gimnastyka korekcyjna - Karolina Madeńska
  • rytmika - Zygmunt Pabisiak
  • język angielski - Katarzyna Pietrowska