Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor - Danuta Bajor - nauczyciel dyplomowany

Grupa I

Anna Leleń  - nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Pietrowska - nauczyciel mianowany

Danuta Bajor - nauczyciel dyplomowany

Grupa II

Anna Markowska - nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Pietrowska - nauczyciel mianowany

Grupa III

Monika Maciejewska - nauczyciel dyplomowany

Dominika Pepłowska - nauczyciel początkujący

Grupa IV

Elżbieta Siwek - nauczyciel dyplomowany

Agata Pawłowska - nauczyciel dyplomowany

Grupa V

Jolanta Murawska - nauczyciel dyplomowany

Dominika Pepłowska - nauczyciel początkujący

 

LOGOPEDA - Olga Ściechowska

                       poniedziałek - 8:00 - 16:00

                       piątek  - 8:00 - 16:30

PSYCHOLOG - Małgorzata Trojan 

na terenie Przedszkola:  wtorek  - 8:00 -12:00 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13

Adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

ul. Odrowąża 75, 03-310 Warszawa

tel. 22 811 26 46 lub 22 614 30 55 

 ZAJĘCIA DODATKOWE:

  • rytmika - Magdalena Kopała