METODA PRACY Z DZIEĆMI WG PLANU DALTOŃSKIEGO

PLAN DALTOŃSKI

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „ Wykształcenie wg planu daltońskiego.” Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 r., kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych uczniów aby pomogli młodszym oraz przy ich pomocy przerobiła magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci, aby pozwolić uczyć się dzieciom we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Główne zasady edukacji wg Helen Parkhurst to:

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • SAMODZIELNOŚĆ
  • WSPÓŁPRACA

Dzięki tej metodzie:

1. Uczeń sam bierze odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań.

2. Pomiar dydaktyczny staje się łatwiejszy dzięki tablicy na której dzieci same zaznaczają wykonane przez siebie zadania.

3.  Nauczyciel nie ocenia ucznia, dziecko samo wie, co umie i jakie zadania wykonało, a co jeszcze powinno zrobić. Dziecko ma prawo do błędów i refleksji nad własną pracą.

4. Współpraca partnerska – każde dziecko ma szansę pracować z każdym, szczególnie starsze z młodszym; wspólny cel współpracy.

5.   Organizacja zespołowa uczy współpracy na przyszłość.

6. Różnorodność – rodzaje inteligencji uczniów łączą się ze sobą w procesie lekcyjnym.

Co jeszcze daje ta metoda?

- rozwija umiejętność niezależnego uczenie się, budzi inicjatywę do samodzielnego działania i myślenia;

- rozwija elastyczność uczenia się – przez dostosowywanie tempa nauki do możliwości dziecka;

- integruje dzieci – w działaniu, wzajemnej pomocy;

- wdraża do polegania na sobie;

- wyrabia poczucie odpowiedzialności;

- rozwija komunikację interpersonalną (kompromisy, podejmowanie wspólnych działań);

- wyposaża dzieci w zdolność samodzielnej pracy, umiejętność planowania, przewidywania skutków swoich działań – a tego wymaga życie w dzisiejszym społeczeństwie;

 Więcej informacji na temat planu daltońskiego można znaleźć na stronach:

www.dalton.org.pl

www.plandaltonski.pl