COVID-19

Zasady bezpiecznej komunikacji:

  • Do placówki można wchodzić wyłącznie w maseczkach, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
  • Rodzice kandydatów do przedszkola w okresie rekrutacji mogą obejrzeć placówkę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
  • Kontrahenci proszeni są o obsługę zamówień i przesyłanie ofert drogą mailową.